แผนการสอนวิทยาศาสตร์ บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่อง โครงงานสำรวจและปฏิบัติการ ประหยัดพลังงาน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ด้วยวิธีการสืบเสาะ

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย…

ตัวอย่างการสรุปการปฏิบัติงาน หรือสรุปโครงการ โดย การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างการสรุปการปฏิบัติงาน หรือสรุปโครงการ โดย การบูร…

เพลงพันธุกรรม ม.3/2 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา ทำนองเพลง คิดในใจ

เพลงพันธุกรรม ม.3/2 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จัดกิจกรรมการ…

ประกาศผลการแข่งขันประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2555

ประกาศผลการแข่งขันประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือ…