แล็บจำลอง วิชาฟิสิกส์

แล็บจำลอง วิชาฟิสิกส์

กลศาสตร์
การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว 11/02/2000 – 12/27/2002
สมดุลของแรง 3 แรง 03/11/2000 – 12/27/2002
แรงลัพธ์ 11/02/1998 – 12/27/2002
การแตกแรงออกเป็นส่วนประกอบ 05/30/2003 – 07/12/2008
ระบบรอก 03/24/1998 – 12/27/2002
หลักการของคาน 11/02/1997 – 12/27/2002
วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง 02/24/1999 – 12/27/2002
การทดลองกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน 12/23/1997 – 12/27/2002
การเคลื่อนที่ของโปรเจกไตล์ 09/13/2000 – 12/27/2002
การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น 11/07/1998 – 12/27/2002
เปลของนิวตัน 11/04/1997 – 12/27/2002
การเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ 03/25/2007 – 07/14/2008
แรงสู่ศูนย์กลาง 03/10/1999 – 12/27/2002
กฎข้อที่หนึ่งของเคปเลอร์ 03/25/2000 – 12/27/2002
กฎข้อที่สองของเคปเลอร์ 04/04/2000 – 12/27/2002
ความดันในของเหลวที่หยุดนิ่ง 02/03/1999 – 12/27/2002
แรงลอยตัวในของเหลว 04/19/1998 – 12/27/2002
การแกว่งและคลื่น
การแกว่งของลูกตุ้ม 05/21/1998 – 12/27/2002
ลูกตุ้มสปริง 05/24/1998 – 12/27/2002
ลูกตุ้มคู่ 07/05/1998 – 12/27/2002
การแกว่งแบบถูกบังคับ (เรโซแนนซ์) 09/11/1998 – 12/27/2002
บีตส์ 10/21/2001 – 12/27/2002
คลื่นนิ่ง (อธิบายโดยการรวมกับคลื่นสะท้อน) 07/09/2003 – 07/12/2008
คลื่นนิ่งที่เป็นคลื่นตามยาว 06/08/1998 – 08/09/2007
การแทรกสอดของคลื่นทรงกลมหรือวงกลม 2 ขบวน 05/22/1999 – 12/27/2002
ตัวอย่างของผลดอปเลอร์ 02/25/1998 – 12/27/2002
แม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็ก 04/20/2001 – 12/27/2002
สนามแม่เหล็กของเส้นลวดตรงที่มีกระแสไฟฟ้า 09/18/2000 – 12/27/2002
แรงลอเรนซ์ 06/01/1998 – 12/27/2002
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 11/29/1997 – 12/27/2002
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เจเนอเรเตอร์) 05/08/1998 – 12/27/2002
กฎของโอห์ม 11/23/1997 – 12/27/2002
การต่อตัวต้านทาน 09/11/2002 – 07/12/2008
โพเทนชิโอมิเตอร์ 02/16/2006 – 07/12/2008
วีทสโตนบริดจ์ 02/11/2006 – 07/12/2008
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับอย่างง่าย 06/13/1998 – 12/27/2002
วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำและตัวจุ 03/19/2004 – 07/12/2008
วงจรแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ 12/08/1999 – 12/27/2002
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 09/20/1999 – 12/27/2002
แสง
การหักเหของแสง 12/20/1997 – 08/09/2007
การสะท้อนและการหักเหของคลื่น(หลักของฮอยเกน) 03/05/1998 – 12/27/2002
กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์แบบหักเหแสง 03/08/2000 – 12/27/2002
การแทรกสอดของแสงจากช่องเปิดคู่ 10/07/2003 – 07/12/2008
การเลี้ยวเบนของแสงจากช่องเปิดเดี่ยว 10/11/2003 – 07/12/2008
อุณหพลศาสตร์
กระบวนการเฉพาะของก๊าซในอุดมคติ 12/25/1999 – 12/27/2002
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
การยืดออกของเวลา 11/15/1997 – 12/27/2002
ฟิสิกส์ของอะตอม
ปรากฏการณ์โฟโตอีเล็กตริก 02/20/2000 – 12/27/2002
ทฤษฎีของบอร์เกี่ยวกับอะตอมไฮโดรเจน 05/30/1999 – 12/27/2002
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
อนุกรมการสลายตัวของธาตุกัมมันต์ 07/20/1998 – 08/09/2007
กฎการสลายตัวของสารรังสี 07/16/1998 – 12/27/2002
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s