Thailand Innovative Teachers 2013

Thailand Innovative Teachers 2013 ภาพบรรยากาศในงาน

2013-02-09 08.01.06 2013-02-09 08.01.52 2013-02-09 08.22.02 2013-02-09 08.22.10 2013-02-09 08.22.21 2013-02-09 08.22.31 2013-02-09 08.30.07 2013-02-09 13.18.52 2013-02-09 13.20.34 2013-02-10 11.45.59

เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ Partners in Learning ได้จัดขึ้นก่อนใคร นำเสนอข้อมูลในรูปแบบนิตยสารออนไลน์ ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วย ICT หรือกิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การสร้างสรรค์งาน Digital ในรูปแบบต่างๆ ทั้งระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ครอบคลุมความต้องการการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s