app ที่พัฒนาในโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้.. สู่แท็บเล็ต

app ที่พัฒนาในโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้.. สู่แท็บเล็ต งานนี้เสร็จด้วยความร่วมมือจากนักเรียนทุกๆคน ครูนำผลงานที่นักเรียน ม.5 ส่งงาน คณิตและฟิสิกส์ นำมาจัดทำ application ใน แท็บเล็ต ผลออกมาว่า ได้รับคัดเลือก 1 ใน 5 ของการอบรมครั้งนี้ ได้วารสาร คอมทูเดย์ มาฝากห้องสมุด 1 ปีฟรีๆ (ถึงแม้จะไม่ไช่งานระดับประเทศในเวทีการอบรมนี้แต่ก็ภูมิใจที่การสอนในห้องของเราสามารถนำไปต่อยอดได้ และมีคำชมจากกรรมการ)

image001 image005 image006 image009 image010 image013 image014 image016 image017 image018

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s