สนทนากับนักสำรวจธรณีวิทยา นิสิต ปี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วั้นนี้นั่งสนทนากับนักสำรวจธรณีวิทยาและ นิสิต ปี 3 ภาคธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ได้ไอเดียดีๆกับการสอนอีกหลายข้อ เปิดเทอม ผมมีอะไรมาสอนเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะเลยครับ ทั้งเรื่องแผนที่ การวัด การระบุพิกัด การถ่ายภาพประกอบ ซึ่งผมออกแบบการสอนไว้ว่าจะทำในรูปแบบโครงงานสำรวจแบบเต็มรูปแบบ โดยให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า จากพื้นฐานสภาพแวดล้อมของตนเอง

สิ่งที่ผมต้องจัดขึ้นประกอบกับกิจกรรมการเรียนการสอน คือ

1.เนื่อหาทฤษฎี การจัดทำโครงสร้างโดยรวมของเนื้อหา อาจใช้แผนผังความคิดเข้ามาช่วย

2.การสำรวจในรูปแบบโครงงานสำรวจ ดิน หิน และพืช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

3.บูรณาการ การใช้เทคโนโลยี เช่น google map ระบุตำแน่ง ละติจูด ลองติจูด ,  ภาพถ่ายบันทึกรูปทรงสันฐาน การให้ขนาดสเกล การวัด  และคลิปวีดีโอ   พร้อมการทำเสนอที่หลากหลายd

4.การใช้ Social Media ต่างๆในการจัดเก็บ บันทึก นำเสนอ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2556  ผมมีไอเดียดีๆจากน้องๆที่มาลงพื้นที่สำรวจธรณีวิทยา เกี่ยวกับหิน พร้อมข้อเสนอแนะอีกหลายข้อ เก็บไวตอนเปิดเทอมนะครับ

001 (1) 001 (2) 001 (3) 001 (4) 001 (5) 001 (6) 001 (7) 001 (8) 001 (9) 001 (10) 001 (11) 001 (12)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s