ตัวอย่างผลลัพธ์ หุ่นยนต์ POPBOT-XT เคลื่อนที่ตามเส้น

 

ตัวอย่างผลลัพธ์ หุ่นยนต์ POPBOT-XT เคลื่อนที่ตามเส้น แบบตรวจสอบเส้นตัด เมื่อถึงตำแหน่งเป้าหมายก็ตีวัตถุที่อยู่ต­รงหน้าให้ล้ม เป็นหนึงในโค้ดตัวอย่างจากหนังสือคู่มือ สร้างและพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนม­ัติด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ กับ Arduino และ POP-BOT XT

สำหรับหนังสือ สร้างและพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ กับ Arduino และ POP-BOT XT นั้นเป็นหนังสือที่อยู่ในชุดหุ่นยนต์ POP-BOT XT ครับ สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเลยครับ

 

จากวีดิโอเป็นกิจกรรมที่ 20-3 หุ่นยนต์ Object Hitter BOT

 

 

#include             // Include the main library

int L,R,x=0,y=0;

/* Move forward funtion */

void FF()

{

fd(60);

sleep(300);

}

/* 90-Degree Turn right function */

void R90()

{

fd(60);                 // Move forward pass the crossing line

sound(1500,100);        // Drive the sound signal

while(analog(1)>500)    // Check the Right line sensor to detect the white area

{

sr(60);               // Spin right

}

while(analog(1)<500)    // Spin right until detect the black line

{

sr(60);               // Spin right again to pass the black line

}

}

/* 90-Degree Turn left function */

void L90()

{

fd(60);                 // Move forward pass the crossing line

sound(1500,100);        // Drive the sound signal

while(analog(0)>500)    // Check the Right line sensor to detect the white area

{

sl(60);               // Spin right

}

while(analog(0)<500)    // Spin right until detect the black line

{

sl(60);               // Spin right again to pass the black line

}

}

/* Hit object function */

void hit()

{

bk(100);        // Move backward short time

sleep(50);

ao();               // Stop motor

servo(1,180);       // Drive servo motor to 180-degree position

sleep(1000);

servo(1,0);             // Drive servo motor back to 0-degree position

bk(60);         // Move backward

sleep(200);

R90();          // 90-degree turn right

}

void setup()

{

setTextSize(2);         // Set text size 2x

glcd(1,1,“Press OK”);   // Show the start message

glcd(2,1,“to Start”);

sw_ok_press();          // Wait for OK switch pressed

glcdClear();

glcd(1,1,“Let’s go!”);  // Show operation message

}

void loop()

{

L=analog(0);            // Read the Left line sensor value

R=analog(1);            // Read the Right line sensor value

if (L<500&&R<500)       // Detect the crossing line

{

if(x==5)              // The crossing line counting was complete

{

x=0;                // Restart counting

y++;                // Increase branch counter

if (y==4)           // The branch counting was complete

{

ao();             // Stop the robot

servo (1,-1);     // Stop servo motor

while(1);

}

}

x++;                  // Increase the line crossing counter

if (x==1)             // 1st crossing

{

L90();              // Turn left

}

else if(x==2||x==4)   // 2nd and 4th crossing

{

hit();              // Hit the object

}

else if (x==3)        // 3rd crossing

{

FF();               // Move forward

}

else if (x==5)        // 5th crossing

{

R90();              // 90-degree turn right

}

}

else if(L>500&&R>500)   // Both sensors detect the white area. It means robot move bestride the line

{

fd(60);               // Move forward with 60% power

}

else if(L<500)          // The left line sensor detects the black line

// The robot will move out the line in right

{

sl(60);               // Spin left a little bit to adjust the robot over the line

sleep(20);

}

else if(R<500)          // The right line sensor detects the black line

// The robot will move out the line in left

{

sr(60);               // Spin right a little bit to adjust the robot over the line

sleep(20);

}

}

 

 

เพิ่มเติม

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Iy5DgPVh6uc

 

http://hobby-experiment.blogspot.com/2013/06/pop-bot-xt.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s