About

สวัสดีครับ ขอต้องรับกับบทความแรกของเว็บบล็อกของครูวีรชาติครับ  ผมใช้เว็บบล๊อกแห่งนี้เล่าเรื่องราวการสอนในรูปแบบ STEME Education นะครับ ปัจจุบันผมสอนที่ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม  อยากนำความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนของผมให้มากที่สุด
STEME Education คือการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)  คณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ(English) ซึ่งล้วนเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเป็นโลกาภิวัฒน์ ตั้งอยู่บนฐานความรู้ และเต็มไปด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งวิชาทั้งสี่เป็นวิชาทีมีความสำคัญอย่างมากกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ความมั่นคงของประเทศ

เล่าเรื่อง  STEM Education

รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาประกาศแผนการสร้างกลุ่ม ครูต้นแบบในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (STEM) โดยเรียกว่า STEM Master Teaching Corps โดยนักการศึกษาเหล่านี้จะเป็นผู้นำในการศึกษาด้าน STEM จุดประกายความคิดให้นักเรียน และช่วยให้กลุ่มสังคมของ ผวกเขาเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์การศึกษาด้าน STEM เป็นยุทธศาสตร์ที่ ได้รับการจัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับต้นของรัฐบาล และมุ่งสร้างความแตกต่างของประเทศ กำลังคนด้าน STEM จึงมีความ สำคัญในทุกเป้าหมายและความเจริฐทางเศรษฐกิจ  และการสร้าง ความสามรถในการแข่งขันของประเทศ  การมีความมั่นคงของ ประเทศที่แงแกร่ง การสร้างอนาคตทางพลังงาน และคนอเมริกัน ทีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาว   หากต้องการให้อนาคตของเป็นไป ตามที่ต้องการ รัฐบาลจึงเน้นพยายามเป็นสองเท่าที่จะสร้างความ แข็งแกร่งแก่กำลังคนในสาขานี้   ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประชุม โต๊ะกลมกับกลุ่มครูระดับ K-12 (เกรด 1-12) ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ทำเนียบขาว  โดย รัฐมนตรีศึกษาธิการ (Secretary of Education) Ame Duncan, Cecilia Munoz, Domestic Policy Council Director และ Dr.john Holdren, OSTP Director และ Dr.Eric Lander, PCAST Co-Chair ได้ประกาศให้ทราบถึงนโยบายดังกล่าว โดยจะใช้งบประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2013 และในเวลาเดียวกัยได้ประกาศทุ่มงบประมาณจัดตั้งกองทุน the Teachers Incentive Fund จำนวน 100 เหรียญสหรัฐฯ  เพื่อสนับสนุนโรงเรียนต่างๆในการสร้างเส้นทางวิชาชีพด้าน STEM แก่ครูที่มีความสามารถดีเลิศ และเป็นต้นแบบในการสอนด้าน STEM แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ  ขณะนี้มีโรงเรียนต่างให้ความสนใจ เข้าร่วมในโครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูแล้ว
อ้างอิง :: http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/stnews_Sept12_5
การปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ ๑. การปฏิรูปหลักสูตร ๒. กรปฏิรูปครู ๓. เร่งสร้างความเข้มแข็งใน ๕ ด้าน หรือ STEME (Science Technology Engineer Mathematics English) และการตั้งศูนย์ STEME ทุกจังหวัด ๔. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ ๕. ปฏิรูปโครงสร้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาส ความเท่าเทียมทางการศึกษา ทั้งมิติด้านการเข้าถึงและคุณภาพ ทั้งมิติความเข้มแข็งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ด้านทักษะและสร้างโอกาสนวัตกรรม และความเชื่อมโยงและร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน โรงเรียน ครู นักเรียน
              ผมคงเป็นครูใน สพฐ. ส่วนหนึ่งไม่กี่คนนะครับที่จบด้านวิศวกรรม และมีใบ กว. ทางวิศวกรรม ได้มีโอกาศมาสอนในระดับมัธยมศึกษา ที่สำคัญที่สุดคือ ดีกับผู้เรียนหรือลูกศิษย์ของผม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s